Kontakt

Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych

42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3
tel: 32 670-26-91, 32 670-37-52
fax: 32 670-37-53

e-mail: rezerwacje@zuris.pl, zuris@zuris.pl